מעבר מעוסק מורשה לחברה בע״מ

מה הם היתרונות לעבודה באמצעות חברה לעומת עוסק מורשה?

לעבודה באמצעות חברה ישנם שני יתרונות משמעותיים על עבודה באמצעות עוסק מורשה. היתרון הראשון בפתיחת חברה הוא הגנה משפטית משפטית על בעלי המניות בחברה - חברה מייצרת הפרדה משפטית בין החברה ובין בעלי המניות (המייסדים), שכן החברה נחשבת לאישיות משפטית נפרדת ונושי החברה לא יוכלו לגבות את חובות החברה מכיסיהם או נכסיהם האישיים של בעלי המניות. כלומר, במקרה של טענות כאלו ואחרות ניתן לתבוע אך ורק את החברה, ואילו בעלי המניות עצמם חסינים מתביעה אישית (למעט במקרים חריגים).


היתרון השני הוא מס החברות - יתרון נוסף בפתיחת חברה הוא השוני בין מיסוי חברה לבין מיסוי עוסק מורשה או עוסק פטור. מס חברות הוא 23% ולא משתנה בהתאם להכנסות החברה, לעומת זאת מיסוי עוסק מורשה או עוסק פטור נמדד לפי ההכנסות ויכול להגיע עד 50%.


לרישום חברה - לחץ כאן!

מעבר מעוסק מורשה לחברה בע״מ

מה סכום האגרה עבור פתיחת חברה?

נכון למועד פרסום כתבה זו, אגרה עבור פתיחת חברה בשנת 2021, עומדת על סכום של 2,645 ש״ח. אולם, ביצוע התהליך פתיחת החברה באופן מקוון באתר של רשם החברות מקנה זכאות לאגרה מופחתת – חיסכון של 500 ש״ח באגרה. סכום האגרה המופחתת עומד על 2,167 ש״ח בלבד. על מנת לזכות בהנחה זו יש להיכנס לשירות התשלומים הממשלתי באתר של רשם החברות ולסמן ״רישום חברה מקוון (אגרה מופחתת)״ וסכום האגרה מתעדכן באופן אוטומטי.

לאחר רישום החברה בכל שנה קלנדרית יש לשלם אגרה שנתית עבור כל שנה בה החברה פעילה, אגרה שנתית עומדת על סכום של 1,511 ש״ח.


הן אגרת רישום חברה והן אגרה שנתית עבור חברה פעילה היא עבור שנה קלנדרית אשר תוקפה פג בסוף חודש דצמבר. לכן אם ברצונך לפתוח חברה לקראת סוף השנה הקלנדרית מומלץ להמתין מעט ולפתוח אותה בתחילת השנה הקלנדרית הבאה, ובכך לחסוך בתשלום האגרה.


מהם המסמכים הנדרשים לפתיחת חברה?

מסמך ראשון - יש למלא טופס של רשם החברות שבו יש למלא 3 אפשרויות לשם החברה, מתוך אפשרויות אלה יבחר שם החברה על ידי רשם החברות, וכן יש למלא כתובת עבור החברה.

מסמך שני - יש למלא טופס הצהרת בעלי מניות ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של בעלי המניות ואחוז האחזקה של כל אחד מהם בחברה.

מסמך שלישי - יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה (בעלי המניות וחברי הדירקטוריון לא צריכים להיות זהים).

מסמך רביעי - יש לצרף לבקשה תקנון חברה.

מסמך חמישי - יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לרשם החברות.


לשיחה עם עו״ד בחינם ללא התחייבות צור קשר או התקשר לטלפון 052-6656118


אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.