מועד הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות מעודכן ל-2021

הן חברה ציבורית והן חברה פרטית הרשומה במדינת ישראל נדרשת להגיש דו״ח שנתי ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות בכל שנה קלנדרית. נכון למועד פרסום כתבה זו, סכום האגרה השנתית עומד על 1,511 ש״ח ותוקפה פג בסוף חודש דצמבר בכל שנה.


על מה מדווחים בדו״ח השנתי?

בדו״ח השנתי של החברה יש לעדכן את רשם החברות בכל שינוי שהיה בחברה בשנה שחלפה. לדוגמה, שינוי כתובת החברה, שינוי כתובת בעלי המניות או הדירקטורים, שינוי בזהות בעלי המניות או במספר המניות שכל אחד מהם מחזיק, שינוי במינוי דירקטורים וכו׳. על הדו״ח השנתי צריכים לחתום עורך הדין של החברה ואחד מהדירקטורים בחברה.


מתי יש להגיש את הדו״ח השנתי לרשם החברות?

את הדו״ח השנתי יש להגיש פעם בשנה תוך 14 יום ממועד קיומה של האסיפה השנתית. כאשר מדובר בחברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית, יש להגיש את הדו"ח השנתי תוך 14 יום מהמועד בו הוגשו הדו"חות הכספיים של החברה לבעלי המניות. בדר״כ נהוג להגיש את הדו״ח לרשם החברות עם סיומה של השנה הקלנדרית, אולם עיכוב בהגשת הדו״ח השנתי לא פוגע במעמדה של החברה וברישומה ברשם החברות.


הגשת דו״ח שנתי לרשם החברות

חברה שלא הגישה את הדו״ח שנתי או לא שילמה אגרה שנתית

חברה זו תירשם על ידי רשם החברות כ״חברה מפרה״. רישום זה יופיע בנסח רשם החברות של אותה חברה, והמשמעות שלו היא שרשם החברות לא יבצע פעולות נוספות לגבי אותה חברה ובעלי המניות באותה חברה לא יוכלו לרשום חברה חדשה שהם בעלי המניות בה. כלומר, אם אתם בעלי מניות בחברה שרשומה כ״חברה מפרה״ ואתם מעוניינים לפתוח חברה חדשה שאתם תהיו בעלי המניות בה, רשם החברות לא יאפשר לרשום אתכם כבעלי מניות בחברה החדשה.


לשיחה עם עו״ד בחינם ללא התחייבות צור קשר או התקשר לטלפון 052-6656118


אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.