הגשת דו״ח שנתי ותשלום אגרה שנתית לרשם החברות

הן חברה ציבורית והן חברה פרטית הרשומה במדינת ישראל נדרשת להגיש דו״ח שנתי ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות בכל שנה קלנדרית. נכון למועד פרסום כתבה זו, סכום האגרה השנתית עומד על 1,511 ש״ח והתוקפה פג בסוף חודש דצמבר.


על מה מדווחים בדו״ח השנתי?

בדו״ח השנתי יש לעדכן את רשם החברות בכל שינוי הנוגע לחברה או לבעלי המניות והדירקטורים בה. לדוגמה, שינוי כתובת החברה, שינוי כתובת בעלי המניות או הדירקטורים, שינוי באחזקות בעלי המניות, שינוי במינוי דירקטורים וכו׳.


מתי יש להגיש את הדו״ח השנתי לרשם החברות?

את הדו״ח השנתי יש להגיש פעם בשנה תוך 14 יום ממועד קיומה של האסיפה השנתית. כאשר מדובר בחברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית, יש להגיש את הדו"ח השנתי תוך 14 יום מהמועד בו הוגשו הדו"חות הכספיים של החברה לבעלי המניות.


לרישום חברה - לחץ כאן!


מה קורה לחברה שלא הגישה דו״ח שנתי או לא שילמה אגרה שנתית?

חברה זו תירשם על ידי רשם החברות כ״חברה מפרה״. רישום זה יופיע בנסח רשם החברות של אותה חברה, והמשמעות שלו היא שרשם החברות לא יבצע פעולות לגבי אותה חברה ובעלי המניות באותה חברה לא יוכלו לרשום חברה חדשה שהם בעלי המניות בה.


זקוקים לסיוע עם פתיחת חברה או הגשת דו״ח שנתי?

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים בטלפון 052-6656118


לרישום חברה - לחץ כאן!

footerback2.png

יש לך שאלה? דבר איתנו!

  • LinkedIn