כל מה שאתם צריכים לדעת על הסכם העסקה

כיצד הסכם העסקה מגן על זכויות העובד?

הסכם העסקה (חוזה עבודה) עוסק הן בזכויות העובד והן בזכויות המעסיק, ומטרתו להבטיח את זכויות שני הצדדים. אולם, בעקבות פערי הכוחות בין הצדדים והרצון של העובד להתקבל למקום העבודה, פעמים רבות ההסכם נוטה לשרת יותר את הצד של המעסיק. משום שהמעסיק עלול לנצל את מעמדו ולפגוע בזכויות העובד, ישנן זכויות עבודה אשר קבועות בחוק ושלא ניתן לוותר עליהן. כלומר, גם אם העובד מוכן לוותר על זכויות אלה במסגרת הסכם העסקה, אין תוקף חוקי לכך והמעסיק מחויב לעניק את אותן זכויות לעובד.


האם יש חובה לחתום על הסכם העסקה בכתב?

אין חובה חוקית לחתום על הסכם העסקה בכתב, ולכן ניתן לסכם את תנאי העבודה בעל פה. אולם, המעסיק מחויב למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את התנאים החשובים ביותר לעובד, כמו שכר, ימי עבודה, שעות עבודה, תנאים סוציאלים וכו'.


מה המשמעות של סעיף אי תחרות בהסכם העסקה?

סעיף אי תחרות הינו סעיף מקובל בהסכמי העסקה, מטרתו של הסעיף למנוע מצב שבו לאחר סיום העבודה, העובד יתחרה במעסיק תוך שהוא עושה שימוש בידע שצבר במהלך העבודה. סעיף אי תחרות מהווה פגיעה בחופש העיסוק של העובד ולכן על מנת לאכוף אותו יש לעמוד בארבעה תנאים:

1. למעסיק ישנו סוד מסחרי מוגן.

2. העובד קיבל תמורה כספית עבור ההתחייבות לאי תחרות.

3. העובד קיבל הכשרה מיוחדת שהייתה ממומנת על ידי המעסיק.

4. חובת תום הלב של המעסיק ושל העובד.


האם המעסיק רשאי לשנות את תנאים שנקבעו בהסכם העסקה?

למעסיק קיימת אפשרות לשנות את התנאים האמורים בהסכם העסקה במהלך תקופת העבודה, וזאת גם כאשר מדובר בשינוי לרעה. ככל שמדובר בהרעה מוחשית בתנאים, העובד זכאי להתפטר מתפקידו ולהיחשב כמפוטר לצורך קבלת פיצויי פיטורין. לכן טרם החתימה על הסכם העסקה, מומלץ לוודא כי ההסכם מנוסח בצורה בהירה ומפורטת ומגדיר באופן מדויק ככל שניתן את תנאי העסקתו של העובד.

הסכם העסקה


לשיחה עם עו״ד בחינם ללא התחייבות צור קשר או התקשר לטלפון 052-6656118


אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.