חובות אגרה לרשם החברות

בכל שנה חברה נדרשת לשלם לרשם החברות אגרה שנתית בסכום של 1,511 ש״ח.

כאשר החברה לא משלמת את האגרה השנתית, נצבר חוב אגרה עבור אותה חברה ורשם החברות מגדיר אותה כ״חברה מפרה״.


מה המשמעות של חובות אגרה לחברה?

חברה שצוברת חובות אגרה ברשם החברות תירשם על ידי רשם החברות כ״חברה מפרה״. הגדרה זו תופיע בנסח החברה של רשם החברות, כך שכל מי שיסתכל על נסח החברה יוכל לראות זאת. בנוסף, בעלי המניות באותה חברה לא יוכלו לפתוח חברה חדשה שהם בעלי המניות בה עד להסדרת החוב. כלומר, כל עוד הם בעלי מניות בחברה הרשומה כ״חברה מפרה״.

יש לציין, שבכל מועד ניתן לשלם את החובות האגרה של החברה ועם הסדרת החוב יופסק רישומה כ״חברה מפרה״ והגדרה זו תוסר באופן אוטומטי מהמרשם של רשם החברות ומנסח החברה.


האם ניתן לקבל פטור מחובות אגרה?

חברה אשר רשומה ברשויות כחברה ״לא פעילה״, זכאית לפטור מחובות אגרה לרשם החברות. כלומר, החל מהתאריך בו החברה סגרה את התיקים שלה במע״מ ובמס הכנסה ולמעשה הפסיקה את הפעילות העסקית שלה, היא לא חבה עוד בתשלום אגרה שנתית. את הפטור ניתן לדרוש באמצעות הגשת בקשה לרשם החברות הנקראת ״בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית״. הפטור יינתן לחברה באופן רטרואקטיבי החל מהתאריך בו הפסיקה את פעילתה.


אגרת פתיחת חברה

לשיחה עם עו״ד בחינם ללא התחייבות צור קשר או התקשר לטלפון 052-6656118


אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.