חובות אגרה לרשם החברות

בכל שנה חברה נדרשת לשלם לרשם החברות אגרה שנתית בסכום של 1,511 ש״ח.

כאשר החברה לא משלמת את האגרה השנתית, נצבר חוב אגרה עבור אותה חברה ורשם החברות מגדיר אותה כ״חברה מפרה״.


מה המשמעות של חובות אגרה לחברה?

חברה שצוברת חובות אגרה ברשם החברות תוגדר על ידי רשם החברות כ״חברה מפרה״. הגדרה זו תופיע בנסח החברה של רשם החברות, כך שכל מי שיסתכל על נסח החברה יוכל לראות זאת. בנוסף, בעלי המניות באותה חברה לא יוכלו לפתוח חברה חדשה עד להסדרת החוב. כלומר, כל עוד הם בעלי מניות בחברה המוגדרת כ״חברה מפרה״.

האם ניתן לקבל פטור מחובות אגרה?

חברה אשר רשומה ברשויות כחברה ״לא פעילה״, זכאית לפטור מחובות אגרה לרשם החברות. כלומר, החל מהתאריך בו החברה סגרה את התיקים שלה במע״מ ובמס הכנסה ולמעשה הפסיקה את הפעילות העסקית שלה, היא לא חבה עוד בתשלום אגרה שנתית. את הפטור ניתן לדרוש באמצעות הגשת בקשה לרשם החברות הנקראת ״בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית״. הפטור יינתן לחברה באופן רטרואקטיבי החל מהתאריך בו הפסיקה את פעילתה.


זקוקים לעזרה עם פטור מחובות אגרה או פירוק חברה?

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים בטלפון 052-6656118

footerback2.png

יש לך שאלה? דבר איתנו!

  • LinkedIn