• Nitzan Carmel

כל מה שצריך לדעת על רישום חברה

כמה זמן לוקח לרשום חברה?

רישום החברה אצלנו לוקח בדרך כלל כשני ימי עסקים. אנו מכינים עבורך את המסמכים, מאמתים את חתימתך ומגישים את הבקשה לרשם החברות עוד באותו יום. לרוב רשם החברות מאשר את הבקשה יום לאחר מכן.


מה צריך בשביל לרשום חברה?

על מנת לרשום חברה יש להגיש לרשם החברות 3 אופציות לשם חברה, כתובת חברה, הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים ותקנון חברה. בנוסף, יש לשלם את אגרת רישום חברה באתר רשם החברות.


מה עושה העורך דין ברישום חברה?

עורך הדין יכין עבורך את המסמכים, יאמת את חתימתך וינהל את ההליך מול רשם החברות.


לרישום חברה - לחץ כאן!


למה צריך כמה אופציות לשם החברה?

רשם החברות דורש 3 אופציות לשם חברה המדורגות לפי סדר עדיפות, כך שאם השם הראשון בדירוג תפוס על ידי חברה אחרת הוא יוכל להתקדם לשם הבא שבחרת.


האם ניתן לשנות את שם וכתובת החברה?

בוודאי, בכל שלב ניתן להגיש בקשה לשינוי שם ברשם החברות ללא עלות.


איזה מסמכים נדרשים לרישום חברה?

מסמך ראשון - יש למלא טופס של רשם החברות שבו יש למלא 3 אפשרויות לשם החברה, מתוך אפשרויות אלה יבחר שם החברה על ידי רשם החברות, וכן יש למלא כתובת עבור החברה.

מסמך שני - יש למלא טופס הצהרת בעלי מניות ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של בעלי המניות וואחוז האחזקה של כל אחד מהם בחברה.

מסמך שלישי - יש למלא טופס הצהרת דירקטורים ראשוניים, בטופס זה יש למלא את הפרטים האישיים של הדירקטורים החברים בדירקטוריון החברה.

בעלי המניות וחברי הדירקטוריון לא צריכים להיות זהים.

מסמך רביעי - יש לצרף לבקשה תקנון חברה.

מסמך חמישי - יש לצרף קבלה עבור תשלום אגרה לרשם החברות.


לרישום חברה - לחץ כאן!

רושמים חברה חדשה?

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים על רישום חברה בטלפון 052-6656118

footerback2.png

יש לך שאלה? דבר איתנו!

  • LinkedIn